Recomendados

ll1
Directorio

Arzobispado de Lima Central: (511)203-7700
Fax: (511)333-0015
Jr. Chancay Nº 282. Lima 1
Secretaría del Sr. Cardenal Anexo 1049 / 1050
Secretaría Obispos Auxiliares Anexo 1056
Vicaría General Anexo 1058 ldonayre@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Cancillería Anexo 1015
yrodenas@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Aduanas Anexo 1016
abalta@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Oficina de Pastoral Anexo 1018
malarcon@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Catequesis de Adultos Anexo 1043
Protocolo Anexo 1020
mlicetti@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Comisión de Vida y Familia Anexo 1060
Comunicaciones y Prensa Anexo 1036
prensa@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Trámite Documentario – Mesa de Partes Anexo 1062
Viajes Anexo 1006
Fax Viajes 333-0067
fchicoma@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Vicaría de la Caridad Anexo 1086
jarmas@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Estadística Anexo 1066
estadistica@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Inmuebles Anexo 1028
Fax Inmuebles 425-0875
secreinmuebles@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Vicario de Religiosos Anexo 1044
cpena@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Oficina de Educación Católica (ODEC) Anexo 1080
odec@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Tribunal Arquidiocesano de Lima Anexos 1075 – 1070
tribunal@arzobispadodelima2.vemultimedios.info
Oficina del Rosario Anexos 1040 – 1041
Museo Palacio Arzobispal 427-5790
palacioarzobispal@gmail.com
Archivo Arzobispal 471-4738
Catedral de Lima 427-9647
catedraldelima@yahoo.es
Seminario Santo Toribio de Mogrovejo 461-7500